jablotron

KTO SME


Naša firma zodpovedná za dodávku a realizáciu zariadení poplašného systému narušenia , elektrickej požiarnej signalizácie , systémov kontroly oprávnenosti vstupu a záznamu pracovného času , priemyselnej televízie (PTV), domových telefónov a videotelefónov, elektromechanického otvárania dverí , telekomunikačnej techniky a počítačové siete. Zariadenia , ktoré ponúkame , majú osvedčenie VdS. Sú schválené Ministerstvom vnútra SR, Hlavnou správou Zboru požiarnej ochrany , Ministerstvom zdravotníctva SR , Kriminalistickým ústavom - odborom zabezpečovacej techniky a homologované na prevádzku v jednotnej telekomunikačnej sieti / JTS /. Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie , poplašného systému narušenia , telekomunikačnej techniky , priemyselnej televízie ( systém PHILIPS ) ako i ostatné činnosti uvedené v predchádzajúcom odseku budú projekčne, dodávateľsky a montážne zabezpečené firmou DAD- TEL, spol. s r.o. , Pavlovova 10 , Bratislava.

O NÁS


Derčalík a Ďurďovič , spoločnosť s r.o., vznikla v roku 1990 z dlhoročných technicko - hospodárskych a výrobných pracovníkov, ktorí pracovali v oblasti montáže miestnych a diaľkových káblov po celom území SR u spojových i mimorezortných odberateľov, ako i pracovníkov, ktorí pracovali v oblasti montáže slaboprúdových rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie / EPS / a elektrickej zabezpečovacej signalizácie / EZS - poplašného systému narušenia PSN /. V roku 1990 FMS ČSFR nám vydalo povolenie vykonávať montáž, údržbu telefónnych prístrojov, sekretárskeho zariadenia , faxov , ako i vedení naväzujúcich na JTS. V roku 1993 MDSVP SR nám vydalo na základe splnených požiadaviek, povolenie vykonávať výkopové práce, pokládku, montáž, údržbu a meranie na zemných a nadzemných metalických telekomunikačných vedeniach , vrátane naväzujúcich vedení a súborov v JTS, na základe čoho sa naša spoločnosť premenovala na DAD - TEL, spol. s r.o.. V súčasnej dobe má spoločnosť DAD-TEL, 10 stálych technikov a 6 externých spolupracovníkov.

Vybrané referencie

Referencie

  • Telekomunikačné budovy - ATÚ Bratislava, / EPS/ Želová ul. , Nabielková ul. , Plicková ul. , Uzbecká ul. , Jarošova ul. , Kukučínova ul. , ATU Stupava.
  • Ministerstvo životného prostredia SR , Bratislava / EPS
  • Ministerstvo financií SR , Bratislava / EPS , PSN
  • Ministerstvo hospodárstva SR / EPS
  • Ekonomická univerzita Bratislava - Petržalka / EPS
  • Slovenská filharmónia Bratislava / EPS /
  • objekty VÚB – Laurinská ul., Gorkého ul., Bratislava, Devínska nová Ves, Pezinok / EPS
  • Jakobs Suchard Figaro ( Kraft Foods Slovakia ) Bratislava / EPS
  • a mnohé ďalšie

Prečo si vybrať práve našu firmu?

zabezpečíme projektovanie cez dodávku až po montáž

zabezpečíme spracovanie prevádzkových predpisov, smerníc a zaškolenie obsluhy

na realizované dielo poskytne 12 - mesačnú záruku

zaväzuje sa vykonávať pozáručný servis diela najmenej po dobu 10 rokov

viac ako 50

PROJEKTOV

viac ako 10 rokov

NA TRHU

SLUŽBY


Naše poskytované služby

portfolio img

Elektrická požiarna signalizácia

portfolio img

Poplašný systém narušenia

portfolio img

Telefónne ústredne

ceny budú prispôsobené Vašim požiadavkám

CENNÍK


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry